Kontakt

Stadnina Koni Nowielice Sp. z o.o.

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033775, NIP: 8570211293, Kapitał zakładowy: 7.300.000,00 zł w całości opłacony.

Skontaktuj się z nami:

Cezary Płachecki – Prezes Zarządu
Piotr Wilk – Główny Księgowy
Janusz Bobik – Główny Hodowca

Skontaktuj się z nami